Jachtwild
Enschedese Jagersvereniging
update 11 mei 2019: bestuursinvulling
De Patrijs
De Patrijs

 

 

Hoewel de patrijs momenteel niet bejaagd mag worden, behoort dit veldhoen nog steeds tot onze jachtvogels. Plaatselijk hebben de pogingen om de stand op te vijzelen flink succes, waardoor de toekomst voor dit markante wild er weer beter uit begint te zien.

Biotoop: De patrijs is een steppebewoner en cultuurvolger. Pas na het opkomen van de landbouw vestigden patrijzen zich in onze streken. Er zijn parallellen met het haas: de populatieontwikkeling van beide soorten vertoont grote overeenkomsten. Alleen is de patrijs kritischer, dus kwetsbaarder.
Patrijzen zijn standvogels; de soort is een algemene broedvogel in niet-vochtige gebieden. Ze ontbreekt in uitgestrekte veenweidegebieden en op de Waddeneilanden, met uitzondering van Texel. Het kritieke (dichtheids-) niveau ligt op ongeveer 0,7 vogel per ha, ofwel 35 paartjes per 100 ha. Komt de stand boven dat maximum, dan verspreiden de patrijzen zich, omdat bij zo'n hoge nestdichtheid de kans op nestverlies sterk toeneemt.
 

Voortplanting: Aan het eind van de winter vindt paarvorming plaats. leder paar heeft een vast gebied dat door de haantjes kraaiend wordt afgebakend. Hierdoor kan in maart, wanneer de gewassen nog laag zijn, de voorjaarspopulatie worden geteld. Het nest ligt op de grond in de nabijheid van de dekking. Het is een summier bekleed kuiltje in de lage, kruidachtige begroeiing. Het hennetje legt ongeveer vijftien eieren die zij alleen bebroedt, 24 dagen lang. Soms "legt" een fazantenhen in een patrijzennest "bij". Het gros van de nestvliedende kuikens komt uit in de eerste weken van juni. Beide ouders verzorgen de jongen en verdedigen deze fanatiek onder meer door vijanden af te leiden met het simuleren van vleugellamheid. Na tien weken zijn de jongen volwassen. Niet volwassen jongen in september zijn afkomstig van vervangende legsels. Een warme, droge junimaand is echter de eerste vereiste voor broedsucces.

Over ons
Activiteiten/Actueel
Jachtwild
Onze honden
Links en sponsoren
Foto's