Jachtwild
Enschedese Jagersvereniging
update 11 mei 2019: bestuursinvulling
De wilde eend
De wilde eend


De wilde eend hoort tot de Anatidae (eendachtigen) en Anatini (zwem- en grondeleenden). De in Nederland voorkomende soort kent twee ondersoorten. De wilde eend is in Nederland zeer talrijk. Het aantal Nederlandse broedvogels is 200.000 - 400.000 paar, het aantal eenden aan het begin van het jachtseizoen wordt geschat op 1,5 miljoen. Het winterbestand wordt aangevuld met "oostvogels" uit Noordwest-Rusland, Scandinavië, Noord-Duitsland en Noord-Polen. De standeenden verplaatsen zich alleen over korte afstanden. De midwinterpopulatie in Europa is rond de 5 miljoen. De overwinteringsgebieden liggen vooral in West-, Zuid- en Midden Europa. Vanaf half juli zwerven ook Nederlandse vogels alle kanten uit, vaak echter in de richtingen NNW en NO.

Beschrijving: Woerd en eendje zijn verschillend gekleurd. Het eendje valt met haar onopvallend bruine kleur tijdens het broeden nauwelijks op. De woerd draagt in het voortplantingsseizoen een prachtkleed. De groene kleur van de nek wordt veroorzaakt door lichtbreking via de bijzondere veerstructuur. Eenden hebben een grote stuitklier met vet dat zij aanbrengen op hun verenkleed. Twee maal per jaar zijn ze in de rui. De slagpennen worden echter slechts één maal per jaar - alle tegelijk, in de nazomer - verwisseld. De vogels kunnen dan korte tijd niet vliegen en houden zich schuil in rustige, waterrijke gebieden met veel begroeiing. Hierna draagt de woerd het eclipskleed en lijkt het tot de herfst op het eendje.

De geluiden, die eenden maken, zijn gekoppeld aan bepaalde lichaamshoudingen. Strottenhoofd - en dus stem- van woerd en eendje verschillen. De eenlettergrepige lok en waarschuwingsroep, een zacht "rèèb", is bij beide geslachten gelijk. Als deze roep wordt herhaald, is het dier van plan te vertrekken. Het tweelettergrepige "rèèb-rèèb", met nadruk op de tweede lettergreep, dient om onderling contact te houden. Het eendje wijst de woerd af met herhaalde gak-geluiden. De zeslettergrepige roep van het eendje "kwègègègègègeg" wordt opgewekt door het vliegbeeld van soortgenoten. Bij de balts wordt een reeks nog andere geluiden en bewegingen gemaakt.

Biotoop: Vooral waterrijke gebieden met voldoende dekking daar omheen. 's Winters in het hele land, met concentraties rond grote wateren.

Voedsel: De rand van de snavel is bezet met hoornlamellen; aan de punt zit een harde nagel. Meestal foerageert de eend daarmee in het water door te "grondelen". Ook eten eenden op het land. Als eenden grondelen zuigen zij met hun vlezige, gevoelige tong water op door de snavelspits en slaan dit met gesloten snavel via de randen weer naar buiten. Hierdoor ontstaat het bekende snaterende/slobberende geluid. Voedseldeeltjes worden door de snavelrand (met 27 zenuwknoppen per vierkante mm) herkend. Het voedsel is voornamelijk plantaardig. Zwemeenden foerageren vooral 's nachts. Voedselvluchten vinden plaats over 10 km en meer.

Voortplanting: Tijdens de balts komt velerlei conflictgedrag voor, zoals poetsen naar de blauwe vleugelspiegel. Een andere bekende handeling is het "pompen" met de nek. Als enkele woerden een luid kwakend eendje achtervolgen, hebben we te maken met een "verkrachtingspoging". De aanranders zijn de achtervolgende woerden - die na een tijdje onverrichterzake weer naar hun eigen partner terugkeren - en de eega van het bedreigde eendje.
Het nest: een kuiltje, ligt meestal op de grond en soms in een boomholte. Bij de eendjes ontstaan tussen de donsveren van de buik lange veren. Voor het legsel compleet is, trekt ze deze uit en gebruikt ze om het nest mee te omzomen en af te dekken. Er zijn tien tot twaalf eieren die na 28 dagen broeden uitkomen. De pullen zijn zeer schuw. Na negen tot elf maanden zijn ze geslachtsrijp. Sinds de oudheid wordt de wilde eend gedomesticeerd. Door bastaardisering met vele tamme eendenrassen vliegen er allerlei kruisingen rond.

Opening jacht:
Onder de Jachtwet mag de wilde eend worden bejaagd van 15 augustus tot en met 31 januari (de jachtijden onder de Flora- en faunawet zijn nog niet bekend). In gevallen van eendenschade op gelegerd graan kan eerder in het seizoen een ontheffing worden verleend. Deze moet via de WBE of FBE worden aangevraagd.

Over ons
Activiteiten/Actueel
Jachtwild
Onze honden
Links en sponsoren
Foto's