Over ons
Enschedese Jagersvereniging
update 11 mei 2019: bestuursinvulling
Doelstellingen
Doelstellingen

De vereniging is opgericht in 1947, echter op 15 september 1982 zijn de statuten herzien en vastgelegd.
Klik hier voor meer gratis plaatjes

De doelstellingen in deze statuten zijn duidelijk benoemd:
Het doel der vereniging is:
a. De indeling der jachtschappen te bevorderen, in kaart te brengen en zo mogelijk te houden.
b. De jacht weidelijk te beoefenen en het afschot naar de stand van het wild te regelen.
c. De wildstand op een matig peil te brengen en te houden.
d. Het stropen tegen te gaan.
e. Het willen samenwerken met een ieder die een zelfde doel nastreeft.
f. Het oplossen van conflicten bij jagers onderling alsmede tussen jagers en derden, voor zover het jacht-aangelegenheden zijn.
g. Het behartigen van de belangen van haar leden en het jachttoezichthoudend personeel.
h. Alle wettige middelen aan te wenden om schadelijk wild onschadelijk te maken slechts met uitzondering van bij de wet beschermde dieren.
i. Het verzorgen van wild, speciaal in aanhoudend strenge winters.
j. Het bevorderen van een goede verstandhouding met de landbouwende bevolking en haar have en goed te eerbiedigen.
k. De samenwerking met jachtopzichters en politie te bevorderen.

Deze statuten zijn niet herzien en gelden dus nog steeds... echter veel van hetgeen genoemd is, wordt door de WBE's behartigd en uitgevoerd.

Over ons
Activiteiten/Actueel
Jachtwild
Onze honden
Links en sponsoren
Foto's