Over ons
Enschedese Jagersvereniging
update 11 mei 2019: bestuursinvulling
Wildschade
Wildschade

Wildschade altijd melden:

Wildschade altijd melden Om een goed beeld van wildschade te krijgen, is het zaak dat telers geleden schade altijd melden bij het Faunafonds. Weinig telers melden wildschade, omdat ze niets vergoed krijgen. Gevolg is dat het lastig wordt de werkelijke schade van wild in de land- en tuinbouw in kaart te brengen.
Toch adviseert de LLTB agrariërs bij schade altijd de LLTB informatielijn te bellen. ,,Het invullen van het verzoekschrift maakt het claimen van gewasschades een stuk eenvoudiger. Zeker voor mensen die hier nog geen ervaring mee hebben,” aldus Harry Kager van de LLTB.
Schade melden terwijl je weet dat er niets wordt uitgekeerd, lijkt veel telers verspilling van tijd. Toch is het verstandig schade te melden, ook als er geen vergoeding wordt uitgekeerd. Dit is het geval bij zes wildsoorten die doorgaans ook de meeste schade veroorzaken: de zwarte kraai, de kauw, de houtduif, de Canadese gans, het konijn en de vos.
Het melden van alle schade is nodig om een goed schadebeeld te krijgen. Nu is het vaak zo dat er veel meer schade is dan gemeld wordt, waardoor een vertekend beeld ontstaat van de omvang van wildschade. Hoe beter het werkelijk beeld is van de wildschade, hoe sterker LTO staat om druk uit te oefenen voor aanpassing van beleid, wettelijke regelgeving, vergunningen, ontheffingen en schadevergoedingen. Ook zijn er plannen om het meldpunt voor wildschade te digitaliseren om op die manier een betere afstemming te krijgen tussen Faunafonds, de provincie en de Faunabeheereenheid.
Betrouwbare cijfers vormen de basis voor een goed Faunabeheerplan en daarmee een doeltreffende bestrijding. Wat ook gedigitaliseerd wordt is de ontheffing, en wat daar verder in het seizoen mee gebeurt. Zo kan de grondgebruiker, de teler, bijhouden wat een jager zoal onderneemt om het wild weg te houden van de percelen. De teler kan zodoende beter monitoren wat er aan wildschade op zijn percelen wordt gedaan en zo nodig actie daarop ondernemen.
Overigens werd in 2008 werd door het Faunafonds 11,5 miljoen euro aan schade uitgekeerd aan telers. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het Faunafonds is het belangrijk om tijdig een ontheffing aan te vragen en bij het constateren van schade deze binnen zeven werkdagen te melden.
Ook moet een ondernemer maatregelen treffen om het wild te verjagen.
Infolijn: 0900 infolltb: (0900) 46365582

Over ons
Activiteiten/Actueel
Jachtwild
Onze honden
Links en sponsoren
Foto's